سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سنگ عقیقباورها و معالجه ها
انگشتر عقیق طبع سرد داراست و تب را فرو می نشاند، تپش قلب را آهسته و متعادل نموده و احساس سالمی و قدمت طولانی را به یاروهمدم داراست. از عقیق برای حفاظت در قبال نیروها و اذهان پلید به خصوص درباره‌ی کودک ها به کار گیری می گردد، همینطور موجب ارتقای انرژی و نیرو، ارتقا شجاعت و شهامت، ارتقاء ارتفاع قدمت می‌گردد. به یاور داشتن عقیق در مواقع خطر، استرس و تنش ها اثرگذار میباشد و سبب ساز تمرکز، ارتقاء باطن گرایی و حجم رویت کرد می‌شود.

اونیکس موجب تسکین سریع جراحت ها و راحتی وضع حمل می‌شود

مصریان باستان معتقد بودند که عقیق کارنلین موجب زنده شدن مجدد مومیایی ها می‌شود. عقیق کارنلین را طلسم ضد خشم میشناسند.

مسلمان ها قدیم قبل از دفن مردگان عقیق را در دهن آن‌ها قرار می دادند با این فرض که به خیال آن به پردیس خواهند رفت.

عقیق سپید نماد ی صفا و محبت و غایت تشکر و سپاس از نیکی میباشد

عقیق سارد مقاومت در قبال نگرانی، افسردگی و احساسات حزن انگیز را ارتقاء می‌دهد و فرد حمل کننده این سنگ تبدیل به شخصی سازگار و خوش خلق می گردد.

عقیق سبز منجر باز شدن عقده ها گردیده و اقتدار سازش را ارتقاء و از نگرانی ها می کاهد.همینطور این عقیق شخص را در قبال کارداران منفی، کابوس و اوهام محفوظ نگه می‌دارد. درواقع عقیق سبز از شایسته ترین سنگ های حفظ کننده است. طبق اعتقاد و باور عموم رومانی دارای عقیق سبز قادر است لهجه مارمولک ها را بفهمد!

عقیق کریزوپر منجر می‌گردد دارای ی آن از انظار نامرئی بماند.

عقیق رنگ زرد فرد را از شر دزدان و راهزنان ایمن نگه داشته و برای تندستی پیشنهاد شده‌است.خاصیت محرمانه عقیق
تخیل برانگیز، از در میان پیروز ی هراس و میل به قتل نفس و سختی ها درونی، بازکردن انقباضات گلو و ذکر اذهان و احساسات، تولید خلاقیت، دورکننده ی امواج منفی و معاندان و جانوران موذی و سمی، ارتفاع قدمت، تولید پایداری و ثبات، برکت، تعدیل کار های جنسی اضافی، خوش شانسی

التیام درد های پشت، کمر، پاها، استخوان ها و عضله ها

تقویت ریه ها، معده، کبد، مغز، دستگاه گوارش، وضع حمل، دیده ها، دستگاه ساخت مثل، رویش جنین، شنوایی، شجاعت و وقار

معالجه سوزش و خون ریزی معده، ناهنجاری های مغزی، غدد، بی اشتهایی و امداد به هضم طعام، بیخوابی، رماتیسم، اسهال، آبله، گرفتگی عضله ها، تومورها، ورم ها، خون ریزی لثه، پروستات، صرع، بیماری های کبد و طحال و روده، تورم رحم، یبوست، آنورکسی، مسمومیت، جنون، تصلب شرائین، قاعدگی بیش تر از حد، آسیب ها و خوف